ESPI 57/2016 Planowany zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym ustalił z Panem Patrykiem Wierniukiem wstępne warunki nabycia 6 udziałów (2,9% kapitału zakładowego) w Mood Factory Sp. z o.o. za łączna cenę 19.800 PLN (tj. 3.300 PLN za jeden udział). Emitent w dniu dzisiejszym nabył 80 udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. (38,8% w kapitale zakładowym), o czym szczegółowo poinformował w raporcie ESPI 56/2016. Zarząd Emitenta zwróci się do Rady Nadzorczej o wydanie zgody na nabycie udziałów od p. Wierniuka, niezbędnej do sfinalizowania transakcji. Po nabyciu udziałów, Emitent posiadałby łącznie 41,7% kapitału zakładowego w Mood Factory Sp. z o.o., uprawniającego do 41,7% głosów na zgromadzeniu wspólników. Nabycie udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. wpisuje się w jeden z elementów strategii Spółki, jakim jest wzrost poprzez akwizycje.

ESPI 57/2016 Planowany zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o.

PODOBNE ARTYKUŁY