ESPI 56/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 56/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 6 listopada 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 11 289 szt. akcji Spółki w trybie transakcji przeprowadzonych na rynku równoległym GPW, w okresie od dnia 19.10.2015 r. do dnia 30.10.2015 r.

Powyższe transakcje następowały w dniach:

 • 19.10.2015 r. sprzedaż 450 akcji Spółki po cenie 2,05 zł,
 • 19.10.2015 r. sprzedaż 400 akcji Spółki po cenie 2,06 zł,
 • 20.10.2015 r. sprzedaż 1 320 akcji Spółki po cenie 2,05 zł,
 • 20.10.2015 r. sprzedaż 1 500 akcji Spółki po cenie 2,06 zł,
 • 20.10.2015 r. sprzedaż 1 500 akcji Spółki po cenie 2,07 zł,
 • 20.10.2015 r. sprzedaż 30 akcji Spółki po cenie 2,08 zł,
 • 23.10.2015 r. sprzedaż 61 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
 • 26.10.2015 r. sprzedaż 800 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
 • 27.10.2015 r. sprzedaż 3 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 300 akcji Spółki po cenie 2,05 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 150 akcji Spółki po cenie 2,04 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 200 akcji Spółki po cenie 2,03 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 125 akcji Spółki po cenie 2,02 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 250 akcji Spółki po cenie 2,01 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 150 akcji Spółki po cenie 2,00 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 4 050 akcji Spółki po cenie 1,99 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY