ESPI 55/2016 Planowane odkupienie części udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. – aktualizacja informacji

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2016 z dnia 8 lipca br. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zakup 80 udziałów (38,8% kapitału zakładowego) w Mood Factory Sp. z o.o. za łączną cenę 410.400 PLN, z czego 60 udziałów (29,1% kapitału zakładowego) od Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości za cenę 350.400 PLN (5.840 PLN za 1 udział) oraz 20 udziałów (9,7% kapitału zakładowego) od Seed Investments Sp. z o.o. za cenę 60.000 PLN (3.000 PLN za 1 udział). Zarząd Spółki podejmie w najbliższym czasie kroki niezbędne do sfinalizowania transakcji.

ESPI 55/2016 Planowane odkupienie części udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. – aktualizacja informacji

PODOBNE ARTYKUŁY