ESPI 54/2019 Zakończenie IX Transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 54/2019 Zakończenie IX Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2019 z 27.11.2019 r. i 52/2019 z 28.11.2019 r., informuje, że 20 grudnia br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach IX Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 z 25 maja 2017 roku w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W ramach tej Transzy Spółka nabyła 730.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 14.600 zł, stanowiących 2,25% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 730.000 głosów na WZ (2,25% wszystkich głosów). Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 3,70 zł za 1 akcję.

Na 20 grudnia 2019 roku Emitent posiada łącznie 949.245 akcji własnych, o wartości nominalnej 19.984,90 zł, które stanowią 2,93% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 949.245 głosów na WZ (2,93% wszystkich głosów).

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

Zarząd IMS S.A. zarekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie wszystkich posiadanych akcji własnych.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY