ESPI 54/2018 V Transza Skupu akcji własnych

ESPI 54/2018 V Transza Skupu akcji własnych – pobierz

Uchwała nr 1 Zarządu IMS S.A. V Transza Skupu – pobierz

Zarząd Spółki IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że podjął w dniu dzisiejszym  Uchwałę nr 1 w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia Transzy V Programu Skupu Akcji Własnych Spółki. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W ramach V Transzy akcje nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne (domu maklerskiego). Emitent w V Transzy zamierza nabyć nie więcej niż 100.000 akcji i przeznacza na nabycie kwotę 250.000,00 PLN. V Transza będzie trwała w okresie od 28 września 2018 r. do 25 października 2018 r. (łącznie z tym dniem), chyba że wcześniej środki przeznaczone na nabycie akcji w Transzy V zostaną w całości wyczerpane.

Nabyte w ramach V Transzy akcje własne Spółki zgodnie z decyzją Zarządu IMS S.A. podjętą w dniu 17 września 2018 roku będą przeznaczone do umorzenia. Zarząd IMS S.A. zarekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie posiadanych obecnie akcji własnych oraz wszystkich pozostałych akcji skupionych przez Spółkę do końca 2018 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych IMS S.A. Emitent informował o tym raportem bieżącym ESPI 48/2018 z 17.09.2018 roku.

V Transza Programu Skupu Akcji Własnych Spółki prowadzona jest w oparciu o Uchwałę nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. oraz Uchwałę nr 1 z 29 czerwca 2018 r. Zarządu IMS S.A.

PODOBNE ARTYKUŁY