ESPI 53/2018 Zakończenie IV Transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 53/2018 Zakończenie IV Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 50/2018 z 19.09.2018 r. i 51/2018 z 20.09.2018 r., w związku z przeniesieniem przez Akcjonariuszy wszystkich zbytych akcji na rachunek Emitenta informuje, że 26 września br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach IV Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 z 25 maja 2017 roku w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”).

W ramach tej Transzy Spółka nabyła 300.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 6.000 zł, stanowiących 0,90% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 300.000 głosów na WZ (0,90% wszystkich głosów). Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 3,20 zł za 1 akcję.

Na 26 września 2018 roku Emitent posiada łącznie 1.556.375 akcji własnych, o wartości nominalnej 31.127,50 zł, które stanowią 4,65% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1.556.375 głosów na WZ (4,65% wszystkich głosów).

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych. Nabyte akcje własne Zarząd Spółki postanowił przeznaczyć do umorzenia.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY