ESPI 53/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 4 lipca 2016 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (transakcja dokonana przed wejściem w życie Rozporządzenia MAR) od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Zawiadomienie dotyczy transakcji przeniesienia praw własności 75.000 akcji IMS S.A. na podstawie umowy pożyczki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 53/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY