ESPI 52/2016 Wypłata dywidendy – uzupełnienie informacji

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”), stosownie do uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca br. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 (komunikat ESPI nr 33/2016 z dnia 9 czerwca br.), informuje, że w związku z zakończonym procesem zbywania przez Spółkę akcji własnych, ostateczna liczba akcji Spółki objętych dywidendą za 2015 rok wynosi 33.499.899 sztuk, natomiast wartość dywidendy za 2015 rok wynosi 7.704.976,77 PLN (23 grosze/akcję). Wysokość wypłacanej przez Emitenta dywidendy stanowić będzie zatem maksymalną wartość dywidendy określoną w ww. uchwale ZWZ Spółki z dnia 9 czerwca br. Na wypłatę dywidendy przeznaczony został cały zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 6.396.206,19 PLN oraz kwota 1.308.770,58 PLN z utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

ESPI 52/2016 Wypłata dywidendy – uzupełnienie informacji

PODOBNE ARTYKUŁY