ESPI 52/2015 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H

ESPI 52/2015 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwalą nr 601/15 z dnia 11 września 2015 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 września 2015 r. w KDPW nastąpi rejestracja 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki IMS S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda i oznaczenie ich kodem PLINTMS00019.

PODOBNE ARTYKUŁY