ESPI 51/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Grzegorza Czeszejko – Sochackiego.

Zawiadomienie dotyczy:

– transakcji przeprowadzonej w obrocie pozasesyjnym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 21 czerwca 2016 r., w ramach odsprzedaży akcji własnych Spółki osobom uprawnionym (raport ESPI 50/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.). Na podstawie ww. umowy Członek Rady Nadzorczej nabył po cenie 1,62 PLN za 1 akcję 200.000 akcji Spółki;

– transakcji przeprowadzonych na rynku równoległym GPW w okresie od dnia 9 maja 2016 r. do dnia 21 czerwca 2016 r., które następowały w dniach:

  • 09.05.2016 r. sprzedaż 500 akcji Spółki po cenie 2,57 zł,
  • 09.05.2016 r. sprzedaż 4 500 akcji Spółki po cenie 2,55 zł,
  • 17.06.2016 r. sprzedaż 6 180 akcji Spółki po cenie 2,60 zł,
  • 17.06.2016 r. sprzedaż 3 840 akcji Spółki po cenie 2,61 zł,
  • 17.06.2016 r. sprzedaż 2 980 akcji Spółki po cenie 2,62 zł,
  • 17.06.2016 r. sprzedaż 3 991 akcji Spółki po cenie 2,63 zł,
  • 17.06.2016 r. sprzedaż 1 000 akcji Spółki po cenie 2,64 zł,
  • 17.06.2016 r. sprzedaż 5 144 akcji Spółki po cenie 2,67 zł,
  • 21.06.2016 r. sprzedaż 8 453 akcji Spółki po cenie 2,70 zł.

ESPI 51/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY