ESPI 51/2015 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii H

ESPI 51/2015 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii H – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż 21 września 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 957/2015 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki („Uchwała”).

Z treści Uchwały wynika, iż Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.

Jednocześnie Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 23 września 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym opisane powyżej akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 września 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLINTMS00019”.

PODOBNE ARTYKUŁY