ESPI 50/2019 Plany rozwoju międzynarodowego Emitenta

ESPI 50/2019 Plany rozwoju międzynarodowego Emitenta – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu poszukiwań inwestora strategicznego do realizacji planów rozwojowych Spółki związanych z ekspansją międzynarodową. Emitent zidentyfikował kilka interesujących celów akwizycyjnych działających w branży Emitenta, mających swoje siedziby głównie na terenie Europy. W ocenie Zarządu powiększenie Grupy Kapitałowej IMS o kilka rentownych zagranicznych podmiotów o przychodach rzędu 15 – 100 mln zł możliwe jest jedynie przy wsparciu silnego, ukierunkowanego na osiągnięcie celu partnera. Tym celem jest duży wzrost przychodów i zysków Grupy IMS a w konsekwencji wzrost wartości akcji Spółki. Emitent rozważa pozyskanie inwestora finansowego lub branżowego, zawarcie aliansu strategicznego, czy też dokonanie innej transakcji o podobnym charakterze. W związku z powyższym, Emitent planuje prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami i partnerami, a także, po zawarciu stosownych umów o zachowanie poufności, może m.in. udostępniać zainteresowanym informacje na temat spraw, aktywów i działalności Spółki oraz Grupy IMS.

W najbliższej przyszłości Zarząd Emitenta planuje podpisać umowę z wiodącą światową firmą doradczą, która wesprze Emitenta w prowadzeniu ww. działań.

PODOBNE ARTYKUŁY