ESPI 50/2015 Warunkowa rejestracja papierów wartościowych w KDPW

ESPI 50/2015 Warunkowa rejestracja papierów wartościowych w KDPW – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o Uchwale nr 601/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 września 2015 r., w której poinformowano, że po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oraz nadać im kod PLINTMS00019, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLINTMS00019. Akcje serii H objęte zostały przez osoby uprawnione w dniu 26 czerwca br. w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany ww. decyzji nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

W uchwale poinformowano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

PODOBNE ARTYKUŁY