ESPI 5/2017 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2017 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Jarosława Dominiaka – dotyczącego nabycia 4.380 akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 5/2017 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki

PODOBNE ARTYKUŁY