ESPI 5/2016 Dokumenty związane z II Transzą Programu Skupu akcji własnych przyjetego 7 grudnia 2015 r.

W nawiązaniu do raportów nr 3/2016 z dnia 18 stycznia br. oraz nr 4/2016 z dnia 19 stycznia br. Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:

  •  Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z harmonogramem realizacji II Transzy skupu akcji własnych
  •  Wzór formularza oferty zbycia akcji
  •  Wzór umowy zbycia akcji.

ESPI 5/2016 Dokumenty związane z II Transzą Programu Skupu akcji własnych przyjetego 7 grudnia 2015 r.

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji

Formularz oferty zbycia akcji

Umowa zbycia akcji

 

PODOBNE ARTYKUŁY