ESPI 49/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 49/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 9 września 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Spółki – Pana Dariusza Lichacza.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 6 077 (słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem) sztuk akcji IMS S.A. po cenie 2,25 PLN w dniu 3 września 2015 roku, w trybie transakcji zawartej na podstawie umowy cywilno – prawnej poza rynkiem regulowanym GPW.

PODOBNE ARTYKUŁY