ESPI 47/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 07.10.2019 r. do 11.10.2019 r.

ESPI 47/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 07.10.2019 r. do 11.10.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 07.10.2019 – 11.10.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 07.10.2019 r. – 11.10.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 8.486  (osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,64 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 31.012,08 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 07.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.386 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0043% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0043% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,63 zł;
  • w dniu 08.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.750 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0054% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0054% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,66 zł;
  • w dniu 09.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.800 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0056% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0056% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł;
  • w dniu 10.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.750 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0054% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0054% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł;
  • w dniu 11.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.800 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0056% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0056% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 07.10.2019 r. do 11.10.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 169,72 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0262% kapitału zakładowego Spółki i daje 8.486 głosów stanowiących 0,0262% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 206.636 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,64% kapitału zakładowego i dających 206.636 głosów stanowiących 0,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY