ESPI 47/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji

ESPI 47/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu 34/2014, 15/2015 oraz 38/2015, że w dniu 28 sierpnia 2015 roku, na wniosek Pana Jacka Kwaśniaka oraz Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o.(„LabPi”), strony porozumienia tj. IMS S.A., LabPi oraz Pan Jacek Kwaśniak, przedłużyły do dnia 31 października 2015 roku termin ostatecznych ustaleń i podpisania finalnej umowy inwestycyjnej. Przedłużenie terminu związane jest z koniecznością wystąpienia przez LabPi do instytucji finansującej projekt Funbox ze środków Unii Europejskiej o interpretację zapisów warunków potencjalnej współpracy kapitałowej i handlowej pod kątem posiadanej przez LabPi umowy dotacyjnej.

PODOBNE ARTYKUŁY