ESPI 45/2018 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IV Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IV Transzą Programu Skupu

ESPI 45/2018 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IV Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IV Transzą Programu Skupu – pobierz

Zaproszenie do składania ofert zbycia- pobierz

Formularz oferty zbycia akcji – pobierz

Wzór umowy zbycia akcji – pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2018 z 4 września 2018 br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A., Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach IV Transzy Programu Skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w IV Transzy Programu Skupu w wysokości 3,20 zł (słownie: trzy złote 20/100) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk.

Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:

– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji IV Transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.

PODOBNE ARTYKUŁY