ESPI 44/2018 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

ESPI 44/2018 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji – pobierz

Zawiadomienie TRIGON TFI – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 4 września 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 2) lit a) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od funduszy zarządzanych przez Trigon TFI S.A. reprezentowanych przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie dotychczas posiadanego łącznego udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w IMS S.A. polegającej na zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Transakcje zbycia akcji IMS S.A. rozliczone w dniu 30 sierpnia br. spowodowały zmniejszenie  stanu posiadania akcji przez Trigon TFI z 6,79 % (2.273.490 akcji IMS S.A.) do 1,46% (488.660 akcji IMS S.A.) kapitału zakładowego IMS S.A.

 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY