ESPI 43/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 23.09.2019 r. do 27.09.2019 r.

ESPI 43/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 23.09.2019 r. do 27.09.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 23.09.2019 – 27.09.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 23.09.2019 r. – 27.09.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 4.135  (cztery tysiące sto trzydzieści pięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,73 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 15.460,51 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 23.09.2019 r. zrealizowano nabycie 700 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0022% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0022% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,79 zł;
  • w dniu 24.09.2019 r. zrealizowano nabycie 710 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0022% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0022% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,77 zł;
  • w dniu 25.09.2019 r. zrealizowano nabycie 715 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0022% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0022% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,72 zł;
  • w dniu 26.09.2019 r. zrealizowano nabycie 1.010 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0031% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,69 zł;
  • w dniu 27.09.2019 r. zrealizowano nabycie 1.000 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0031% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,69 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 23.09.2019 r. do 27.09.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 82,70 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0128% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.135 głosów stanowiących 0,0128% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 190.900 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i dających 190.900 głosów stanowiących 0,59% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY