ESPI 43/2018 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

ESPI 43/2018 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji – pobierz

Zawiadomienie OPERA TFI – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 4 września 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a oraz ust. 3 lit b „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od funduszy zarządzanych przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz klientów, dla których Towarzystwo świadczy usługę zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych reprezentowanych przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o posiadaniu łącznie 4.233.164 akcji Spółki, co stanowi 12,64% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Transakcje kupna akcji IMS S.A. rozliczone w dniu 31 sierpnia br. spowodowały zwiększenie stanu posiadania akcji przez OPERA TFI z 7,73 % (2.454.700 akcji IMS S.A.) do 12,64% (4.233.164 akcji IMS S.A.) kapitału zakładowego IMS S.A.

 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY