ESPI 43/2016 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 15 czerwca 2016 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt. 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zbyciu w dniu 10 czerwca 2016 roku 1.700.000 akcji Spółki, powodującego zmniejszenie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza poniżej 5%.

ESPI 43/2016 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji

PODOBNE ARTYKUŁY