ESPI 42/2018 IV Transza Skupu akcji własnych

ESPI 42/2018 IV Transza Skupu akcji własnych – pobierz

Uchwała nr 1 IV Transza Skupu Akcji – pobierz

Zarząd Spółki IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu harmonogram IV Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach IV Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.

Jednocześnie Zarząd informuje, że 4 września br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach IV Transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 3,20 zł (słownie: trzy złote 20/100) za jedną akcję. Ww. propozycja zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w IV Transzy Skupu uprawniają do 300.000 głosów, stanowią 0,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 0,90% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

IV Transza skupu akcji własnych prowadzona jest w oparciu o Uchwałę nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. oraz Uchwałę nr 1 z 29 czerwca 2018 r. Zarządu IMS S.A.

PODOBNE ARTYKUŁY