ESPI 40/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 09.09.2019 r. do 13.09.2019 r.

ESPI 40/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 09.09.2019 r. do 13.09.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 09.09.2019 – 13.09.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 2.195  (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,85 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 8.477,70 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 09.09.2019 r. zrealizowano nabycie 400 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0012% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,84 zł;
  • w dniu 10.09.2019 r. zrealizowano nabycie 470 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0015% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,84 zł;
  • w dniu 11.09.2019 r. zrealizowano nabycie 470 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0015% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,87 zł;
  • w dniu 12.09.2019 r. zrealizowano nabycie 425 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0013% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,85 zł;
  • w dniu 13.09.2019 r. zrealizowano nabycie 430 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0013% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,86 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 09.09.2019 r. do 13.09.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 43,90 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0068% kapitału zakładowego Spółki i daje 2.195 głosów stanowiących 0,0068% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 184.415 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego i dających 184.415 głosów stanowiących 0,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY