ESPI 4/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 11.01.2019 r. do 17.01.2019 r.

ESPI 4/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 11.01.2019 r. do 17.01.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 11.01.2019 – 17.01.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 11.01.2019 r. – 17.01.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 4.702 (cztery tysiące siedemset dwa) akcje własne po średniej cenie jednostkowej 3,65 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 17.217,29 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 11.01.2019 r. zrealizowano nabycie 2.100 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0063% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0063% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,66 zł;
  • w dniu 14.01.2019 r. zrealizowano nabycie 1.455 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0043% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0043% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,62 zł;
  • w dniu 15.01.2019 r. zrealizowano nabycie 1.029 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0031% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,66 zł;
  • w dniu 16.01.2019 r. zrealizowano nabycie 118 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0004% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0004% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,66 zł;
  • w dniu 17.01.2019 r. nie nabyto żadnej akcji IMS S.A.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 11.01.2019 r. do 17.01.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 94,04 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0140% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.702 głosy stanowiące 0,0140% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.680.359 sztuk akcji własnych, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego i dających 1.680.359 głosów stanowiących 5,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY