ESPI 4/2017 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2017 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. Pana Piotra Bielawskiego – dotyczącego zbycia 15.000 akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 4/2017 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY