ESPI 4/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w II transzy Programu Skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2016 z dnia 18 stycznia br. oraz w związku z Uchwałą nr 6 NWZ Emitenta z dnia 1 grudnia 2015 r., Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach II transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarządu Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w II Transzy Programu Skupu w wysokości 2,15 zł (słownie: dwa złote i piętnaście groszy) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 786 220 (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) sztuk.

ESPI 4/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w II transzy Programu Skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY