ESPI 39/2015 Znacząca umowa

ESPI 39/2015 Znacząca umowa – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca br. Zarząd Emitenta podjął decyzję o przedłużeniu umowy pomiędzy Spółką a dotychczasowym dostawcą rozwiązań aromamarketingowych – ScentAir Technologies, Inc. z siedzibą w USA, na korzystniejszych cenowo warunkach współpracy na najbliższe 3 lata, tj. od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.  Potwierdzenie przedłużenia umowy przez stronę amerykańską miało miejsce w dniu 30.06.2015 r. ScentAir Technologies, Inc. dostarcza IMS S.A. urządzenia aroma oraz olejki zapachowe wykorzystywane w prowadzonej przez Emitenta działalności aromamarketingowej. W okresie najbliższych 3 lat szacowana wartość obrotów pomiędzy Spółką i ScentAir, biorąc pod uwagę zakładany dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie aromamarketingu, wyniesie ok. 7,8 mln PLN. Umowa została zawarta na prawie amerykańskim. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

PODOBNE ARTYKUŁY