ESPI 38/2019 VIII Transza Skupu akcji własnych

ESPI 38/2019 VIII Transza Skupu akcji własnych – pobierz

Uchwała Zarządu VIII Transza Skupu akcji- pobierz

Zarząd Spółki IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że podjął w dniu dzisiejszym Uchwałę nr 1 w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W ramach VIII Transzy akcje nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne (domu maklerskiego). Emitent w VIII Transzy zamierza nabyć nie więcej niż 60.000 akcji i przeznacza na nabycie kwotę nie wyższą niż 150.000,00 PLN. Skup w ramach VIII Transzy będzie trwał w okresie od 4 września 2019 r. do 23 października 2019 r. (łącznie z tym dniem), chyba że wcześniej środki przeznaczone na nabycie akcji w Transzy VIII zostaną w całości wyczerpane.

VIII Transza Programu Skupu Akcji Własnych Spółki prowadzona będzie w oparciu o Uchwałę nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. oraz Uchwałę nr 1 z 29 czerwca 2018 r. Zarządu IMS S.A.

PODOBNE ARTYKUŁY