ESPI 38/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji

ESPI 38/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu 34/2014 i 15/2015, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Strony porozumienia tj. IMS S.A., Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. oraz Pan Jacek Kwaśniak w związku z prowadzonymi negocjacjami przedłużyły do dnia 31 sierpnia 2015 roku termin ostatecznych ustaleń i podpisania finalnej umowy inwestycyjnej.

PODOBNE ARTYKUŁY