ESPI 37/2017 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 października 2017 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. Pana Wojciecha Grendzińskiego – dotyczącego zbycia 25.000 akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 37/2017 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Zawiadomienie art. 19 MAR W. Grendziński

PODOBNE ARTYKUŁY