ESPI 37/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2016 roku

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 09.06.2016 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5 470 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 470 000, co uprawniało do 41,07% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,25% ogólnej liczby głosów;

2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2 901 575, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2 901 575, co uprawniało do 21,79% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,62% ogólnej liczby głosów;

3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2 885 019, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2 885 019, co uprawniało do 21,66% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,57% ogólnej liczby głosów.

4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1 220 204, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 220 204, co uprawniało do 9,16% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,62% ogólnej liczby głosów.

ESPI 37/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2016 roku

PODOBNE ARTYKUŁY