ESPI 36/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 15.07.2019 r. do 19.07.2019 r.

ESPI 36/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 15.07.2019 r. do 19.07.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 15.07.2019 – 19.07.2019- pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 15.07.2019 r. – 19.07.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 5.492  (pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje własne po średniej cenie jednostkowej 3,91 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 21.558,91 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 15.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.449 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0045% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0045% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,93 zł;
  • w dniu 16.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.053 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0033% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0033% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,93 zł;
  • w dniu 17.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.300 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0040% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0040% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,91 zł;
  • w dniu 18.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.040 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0032% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0032% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,87 zł;
  • w dniu 19.07.2019 r. zrealizowano nabycie 650 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0020% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0020% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,90 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 15.07.2019 r. do 19.07.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 109,84 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0170% kapitału zakładowego Spółki i daje 5.492 głosów stanowiących 0,0170% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 180.187 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,56% kapitału zakładowego i dających 180.187 głosów stanowiących 0,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY