ESPI 36/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 16.07.2018 r. do 20.07.2018 r

ESPI 36/2018 INFORMACJA WS. SKUPIONYCH AKCJI WŁASNYCH W OKRESIE OD 16.07.2018 R. DO 20.07.2018 R. – pobierz

Zestawienie transakcji 16.07.2018 – 20.07.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 16.07.2018 r. – 20.07.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 18.906 (osiemnaście tysięcy dziewięćset sześć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,42 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 64.776,05 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 16.07.2018 r. zrealizowano nabycie 4.452 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0133% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0133% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,42 zł;
  • w dniu 17.07.2018 r. zrealizowano nabycie 4.340 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0130% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0130% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,40 zł;
  • w dniu 18.07.2018 r. zrealizowano nabycie 4.110 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0123% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0123% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,43 zł;
  • w dniu 19.07.2018 r. zrealizowano nabycie 3.514 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0105% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0105% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,42 zł;
  • w dniu 20.07.2018 r. zrealizowano nabycie 2.490 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0074% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0074% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,42 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 16.07.2018 r. do 20.07.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 378,12 zł. Nabyty pakiet 18.906 akcji stanowi 0,0564% kapitału zakładowego Spółki i daje 18.906 głosów stanowiących 0,0564 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.262.606 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,77% kapitału zakładowego i dających 1.262.606 głosów stanowiących 3,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY