ESPI 36/2016 Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2016 roku.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 09.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 23 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 24 – tekst jednolity Statutu. W załączeniu Zarząd przekazuje wykaz dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

ESPI 36/2016 Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2016 roku.

Treść Uchwał podjętych przez ZWZ w dn. 09.06.2016 r.

Tekst jednolity Statutu IMS S.A.

Zmiany w statucie IMS S.A.

PODOBNE ARTYKUŁY