ESPI 36/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 36/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od trzech Członków Zarządu Spółki: Pana Piotra Bielawskiego, Pana Dariusza Lichacza i Pana Wojciecha Grendzińskiego.

Zawiadomienie dotyczy:

1. transakcji kupna i sprzedaży przez Pana Piotra Bielawskiego akcji Spółki:

a) w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku głównym GPW, w dniach: 18.05.2015 r. kupno 3 000 akcji Spółki po cenie 2,33 zł, 26.06.2015 r. sprzedaż 2 000 akcji Spółki po cenie 2,34 zł.

b) na podstawie umowy cywilnoprawnej, w dniu 22.06.2015 r. kupno 20 000 akcji Spółki po cenie 2,30 zł;

c) objęcia w dniu 26.06.2015 roku 160 000 akcji po cenie 0,02 zł w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015 zatwierdzonego przez NWZA Spółki w dniu 9 stycznia 2013 roku.

2. transakcji sprzedaży przez Pana Dariusza Lichacza w dniu 22.06.2015 roku 20 000 akcji Spółki po cenie 2,30 zł na podstawie umowy cywilnoprawnej;

3. transakcji objęcia przez Pana Wojciecha Grendzińskiego w dniu 26.06.2015 roku 90 000 akcji po cenie 0,02 zł w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015 zatwierdzonego przez NWZA Spółki w dniu 9 stycznia 2013 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY