ESPI 35/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 09.07.2018 r. do 13.07.2018 r.

ESPI 35/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 09.07.2018 r. do 13.07.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 09.07.2018 – 13.07.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 09.07.2018 r. – 13.07.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 19.265 (dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,40 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 65.821,67 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 09.07.2018 r. zrealizowano nabycie 2.807 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0084% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0084% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,34 zł;
  • w dniu 10.07.2018 r. zrealizowano nabycie 1.000 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0030% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0030% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,40 zł;
  • w dniu 11.07.2018 r. zrealizowano nabycie 5.470 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0163% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0163% głosów na W35alnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,40 zł;
  • w dniu 12.07.2018 r. zrealizowano nabycie 5.098 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0152% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0152% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,41 zł;
  • w dniu 13.07.2018 r. zrealizowano nabycie 4.890 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0146% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0146% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,44 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 09.07.2018 r. do 13.07.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 385,30 zł. Nabyty pakiet 19.265 akcji stanowi 0,0575% kapitału zakładowego Spółki i daje 19.265 głosów stanowiących 0,0575 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.243.700 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,71% kapitału zakładowego i dających 1.243.700 głosów stanowiących 3,71% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY