ESPI 35/2017 Zakończenie V Transzy skupu akcji własnych

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2017 z 06.10.2017 r. i 33/2017 z 09.10.2017 r., w związku z przeniesieniem przez Akcjonariuszy wszystkich zbytych akcji na rachunek Emitenta informuje, że 12 października br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach V Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 9 czerwca 2016 r.
W ramach tej Transzy Spółka nabyła 143.577 akcji o łącznej wartości nominalnej 2.871,54 zł, stanowiących 0,43% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 143.577 głosów na WZ (0,43% wszystkich głosów). Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 3,75 zł za 1 akcję.
W ramach V Transzy Emitent zaoferował nabycie 145.000 akcji własnych (informacja została opublikowana raportem bieżącym nr 27/2017 z 18.09.2017 r.). W wyniku rezygnacji jednego Akcjonariusza Spółka łącznie nabyła 143.577 akcji czyli o 1.423 akcji mniej niż obejmowała oferta zakupu w ramach V Transzy Skupu.
Na 12 października 2017 roku Emitent posiada 539.926 akcji własnych, o wartości nominalnej 10.798,52 zł, które stanowią 1,61% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 539.926 głosów na WZ (1,61% wszystkich głosów).
Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

Szczegółowa podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 35/2017 Zakończenie V Transzy skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY