ESPI 34/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 01.07.2019 r. do 05.07.2019 r.

Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 01.07.2019 r. do 05.07.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 01.07.2019 – 05.07.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 01.07.2019 r. – 05.07.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 3.338  (trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 4,04 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 13.533,45 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniach 01 – 02.07.2019 r. nie zrealizowano nabycia akcji IMS S.A.
  • w dniu 03.07.2019 r. zrealizowano nabycie 400 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0012% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,07 zł;
  • w dniu 04.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.338 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0041% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0041% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,05 zł;
  • w dniu 05.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.600 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0049% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0049% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,03 zł;

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 01.07.2019 r. do 05.07.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 66,76 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0103% kapitału zakładowego Spółki i daje 3.338 głosów stanowiących 0,0103% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 166.241 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,51% kapitału zakładowego i dających 166.241 głosów stanowiących 0,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY