ESPI 34/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 34/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zawiadomienia art. 19 MAR A. Chajec – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 10 lipca 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Andrzeja Chajca – dotyczącego zbycia akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY