ESPI 34/2015/k Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza – korekta

ESPI 34/2015/k Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza – korekta- pobierz

Szczegółowe zestawienie skupionych akcji własnych w okresie 15-19 czerwca 2015 r. – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r., w którym informował o nabyciu akcji własnych w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, w załączeniu do niniejszego raportu podaje szczegółowe informacje dotyczące każdej transakcji, w tym jej ceny, daty, godziny oraz ilości nabytych akcji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wszystkie ww. transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W pozostałym zakresie raport nr 34/2015 nie podlega zmianie.

PODOBNE ARTYKUŁY