ESPI 33/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 24.06.2019 r. do 28.06.2019 r.

Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 24.06.2019 r. do 28.06.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 24.06.2019 – 28.06.2019- pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 24.06.2019 r. – 28.06.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 4.806 (cztery tysiące osiemset sześć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,72 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 17.932,84 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 24.06.2019 r. zrealizowano nabycie 800 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0025% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0025% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,71 zł;
  • w dniu 25.06.2019 r. zrealizowano nabycie 1.600 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0049% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0049% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,69 zł;
  • w dniu 26.06.2019 r. zrealizowano nabycie 1.023 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0032% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0032% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,61 zł;
  • w dniu 27.06.2019 r. zrealizowano nabycie 250 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0008% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0008% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,58 zł;
  • w dniu 28.06.2019 r. zrealizowano nabycie 1.133 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0035% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0035% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,89 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 24.06.2019 r. do 28.06.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 96,12 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0148% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.806 głosów stanowiących 0,0148% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 162.903 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,50% kapitału zakładowego i dających 162.903 głosów stanowiących 0,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY