ESPI 33/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 02.07.2018 r. do 06.07.2018 r.

ESPI 33/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 02.07.2018 r. do 06.07.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 02.07.2018 – 06.07.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 02.07.2018 r. – 06.07.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 22.958 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,43 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 78.961,24 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 02.07.2018 r. zrealizowano nabycie 3.850 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0115% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0115% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,46 zł;
  • w dniu 03.07.2018 r. zrealizowano nabycie 5.390 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0161% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0161% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,50 zł;
  • w dniu 04.07.2018 r. zrealizowano nabycie 6.263 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0187% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0187% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,46 zł;
  • w dniu 05.07.2018 r. zrealizowano nabycie 6.009 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0179% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0179% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,37 zł;
  • w dniu 06.07.2018 r. zrealizowano nabycie 1.446 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0043% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0043% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,35 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 02.07.2018 r. do 06.07.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 459,16 zł. Nabyty pakiet 22.958 akcji stanowi 0,0685% kapitału zakładowego Spółki i daje 22.958 głosów stanowiących 0,0685 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.224.435 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,66% kapitału zakładowego i dających 1.224.435 głosów stanowiących 3,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY