ESPI 33/2014 II transza Programu Skupu akcji własnych

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu uchwałę ws. aneksu do Programu Skupu akcji własnych oraz ws. transzy II Programu Skupu.
Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego br. W ramach II transzy, realizowanej w okresie 8 grudnia 2014 – 20 lutego 2015, Spółka nabędzie nie więcej niż 233.333 akcje własne o łącznej wartości nominalnej 4.666, 66 zł, stanowiące 0,69% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 0,69% głosów na walnym zgromadzeniu. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Dotychczas Spółka nabyła 393 442 akcje własne o łącznej wartości nominalnej 7 868,84 zł, stanowiące 1,16% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 393 442 głosów na WZA (1,16% wszystkich głosów). Wszystkie skupione akcje podlegać będą umorzeniu.

ESPI 33/2014 II transza Programu Skupu akcji własnych

Uchwała Zarządu II transza

PODOBNE ARTYKUŁY