ESPI 32/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 17.06.2019 r. do 21.06.2019 r.

ESPI 32/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 17.06.2019 r. do 21.06.2019 r. – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 17.06.2019 r. – 21.06.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 4.008 (cztery tysiące osiem) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,78 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 15.200,73 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 17.06.2019 r. zrealizowano nabycie 1.408 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0044% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0044% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,78 zł;
  • w dniu 18.06.2019 r. zrealizowano nabycie 850 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0027% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0027% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,81 zł;
  • w dniu 19.06.2019 r. zrealizowano nabycie 400 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0012% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,79 zł;
  • w dniu 21.06.2019 r. zrealizowano nabycie 1.350 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0042% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0042% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,76 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 17.06.2019 r. do 21.06.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 80,16 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0124% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.008 głosów stanowiących 0,0124% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 158.097 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego i dających 158.097 głosów stanowiących 0,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY