ESPI 32/2014 Znacząca umowa finansowa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 29 października br., Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 12 listopada br. Spółka podpisała umowę o kredyt obrotowy z bankiem Deutsche Bank Polska S.A. Wielkość linii kredytu obrotowego wynosi 300 tys. euro. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny – stawka EURIBOR 1M powiększona o marżę banku – i pozostało na poziomie dotychczas obowiązującym w poprzedniej umowie.
Również w dniu 12 listopada br. spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. podpisała z bankiem Deutsche Bank Polska S.A. umowę na linię kredytu obrotowego w wysokości 300 tys. pln. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny
– stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku – i pozostało na poziomie dotychczas obowiązującym w poprzedniej umowie.
W związku ze zmniejszeniem poziomu linii kredytowych, istotnym zmianom na korzyść Emitenta i Tech Cave uległa część kowenantów kredytowych. Przy czym należy zaznaczyć, że wypełnianie wcześniej obowiązujących kowenantów nie stanowiło dla Grupy Kapitałowej Emitenta problemu.

Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie przez nie 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 32/2014 Znacząca umowa finansowa

PODOBNE ARTYKUŁY