ESPI 30/2019 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 30/2019 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zawiadomienie M. Kornacki – pobierz

Zawiadomienie D. Lichacz – pobierz

Zawiadomienie M. Kornacka – pobierz

Zawiadomienie W. Piwocki – pobierz

Zawiadomienie W. Grendziński – pobierz

Zawiadomienie P. Bielawski – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 19 czerwca 2019 roku zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członków Zarządu IMS S.A. oraz osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki dotyczące objęcia  akcji IMS S.A.

Zawiadomienia stanową załączniki do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY