ESPI 30/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 26.09.2017 roku

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 26.09.2017 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.370.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.370.000, co uprawniało do 39,77% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,03% ogólnej liczby głosów;
2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 22,07% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,90% ogólnej liczby głosów;
3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.835.019, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.835.019, co uprawniało do 20,99% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,46% ogólnej liczby głosów.
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.340.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.340.000, co uprawniało do 9,92% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,00% ogólnej liczby głosów.

ESPI 30/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 26.09.2017 roku

PODOBNE ARTYKUŁY