ESPI 30/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 30/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Spółki Pana Michała Kornackiego.

Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna 12 765 szt. akcji Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku głównym GPW, w okresie od dnia 01.06.2015 r. do dnia 03.06.2015 r.

Powyższe transakcje następowały w dniach:

  • 01.06.2015 r. kupno 265 akcji Spółki po cenie 2,34 zł,
  • 02.06.2015 r. kupno 1 616 akcji Spółki po cenie 2,34 zł,
  • 02.06.2015 r. kupno 8 785 akcji Spółki po cenie 2,35 zł,
  • 02.06.2015 r. kupno 1 499 akcji Spółki po cenie 2,39 zł,
  • 03.06.2015 r. kupno 500 akcji Spółki po cenie 2,39 zł,
  • 03.06.2015 r. kupno 100 akcji Spółki po cenie 2,40 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY